Switch naar desktop website

Salmonella bij varkens

Salmonella is een besmettelijke darmziekte die vrijwel op ieder varkensbedrijf voorkomt en deze wordt veroorzaakt door een Salmonella bacterie. Salmonella is een zoönose, dat wil zeggen dat de ziekte overgedragen kan worden van dier op mens. Bij het slachten van dieren kan er door middel van geïnfecteerde dieren salmonella in het vlees komen. Mensen die dit vlees eten hebben kans op een Salmonella infectie. Enkele studies geven aan dat de bestrijding van Salmonella begint bij de opfok en het vetmesten van vleesvee. Hygiëne en het aanzuren van drinkwater spelen een belangrijke rol in de bestrijding van de Salmonelladruk op varkensbedrijven. Dit wordt bewezen door de HyCare aanpak.

Hygiëne speelt een cruciale rol in de strijd tegen salmonella, aldus de salmonella special van de GD.

 

HyCare en Salmonella

De HyCare aanpak berust op vier pijlers. Een kiemvrije leefomgeving, optimaal drinkwater, poriënvrije vloeren en wanden en ongediertebestrijding. Deze aanpak in combinatie met strenge hygiënemaatregelen hebben geleid tot salmonellavrije biggen en vleesvarkens.

Van de HyCare biggen werden drie opeenvolgende trimesters alle bloedmonsters zes weken na opleg negatief getest op Salmonella. De bloedwaarden van biggen uit hetzelfde koppel, opgefokt in een traditionele opfokafdeling, liepen flink op en gingen over de kritische grens. Salmonella bleef circuleren onder deze gangbare biggen.

Deze trend zette zich voort bij de HyCare-vleesvarkens. Alle mestmonsters van varkens met een leeftijd van 16 weken in een HyCare-stal zijn negatief getest op Salmonella. In de mestmonsters van vleesvarkens uit de traditionele stal werden wel grote aantallen Salmonellakiemen vastgesteld.

Om die ongekende resultaten van de HyCare-varkens extra te toetsen, is ook nog met speciale slofjes door de HyCare-stal gelopen. Er zijn monsters verzameld op de centrale gang, op de controlegang en in de hokken van biggen, jonge en oude vleesvarkens. Al die slofmonsters scoorden negatief op Salmonella.

Besmetting Salmonella

Besmetting vindt voornamelijk plaats via de mest door contact met Salmonella besmette dieren of materialen, via bezoeken, het drinkwater of ongedierte. Eenmaal aanwezig op het bedrijf, verspreidt de bacterie zich snel door opname via de bek. De bacteriën nestelen zich in het maagdarmkanaal en worden verspreid via de lymfe- en bloedbaan.

Kenmerken Salmonella

Varkens vertonen meestal geen klinische verschijnselen, daarom wordt het ziektebeeld vaak niet herkent. Symptomen die gezien kunnen worden zijn:

  • Lusteloosheid
  • Op elkaar kruipen
  • Gebrek aan eetlust
  • Waterdunne gele diarree
  • Koorts
  • Plotselinge sterfte

Gevolgen Salmonella

Een Salmonella besmetting kan leiden tot een hogere voerconversie, groeivertraging en sterfte. Daarnaast kan de behandeling van Salmonella hoge medicijn-, behandel- en arbeidskosten met zich meebrengen.

Een Salmonella besmetting kan gevolgen hebben voor mensen. Deze kunnen besmet raken met maagdarmklachten, diarree en koorts als gevolg.

Voorkomen van een Salmonella besmetting

Reiniging en Desinfectie

Men kan gerichte maatregelen treffen met betrekking tot de algemene hygiëne op het bedrijf, zoals grondig reinigen en desinfecteren. Maak ook de minder zichtbare plekken, zoals achter en onder voerbakken goed schoon. Door vloeren en wanden te coaten is een effectieve reiniging en desinfectie nog eenvoudiger. In beton blijven vuilresten en micro-organismen zitten in de naden en kieren.

Drinkwater

Het is belangrijk dat er geen biofilm in de waterleiding zit, aangezien deze een beschermlaag vormt voor o.a. Salmonella bacteriën. Daarnaast draagt de verstrekking van organische zuren via het drinkwater bij aan de bestrijding van Salmonella. Organische zuren zorgen voor een lagere pH, waardoor de Salmonella bacterie zich niet kan vermenigvuldigen. Daarnaast stimuleren organische zuren de gunstige bacteriën in het maagdarmkanaal, waardoor de Salmonella bacteriën onderdrukt worden. Organische zuren hebben een bacteriedodend effect in geval van gramnegatieve bacteriën, zoals Salmonella.

Ongediertebestrijding

Ratten, muizen, vliegen en overig ongedierte zijn grote ziekteverspreiders die zich niets aantrekken van hygiëneprotocollen. Het is dan ook van groot belang deze te bestrijden, denk hierbij ook aan bestrijding van de vliegenmaden in de put.

Bezoekersprotocol

Maak duidelijke regels voor bezoekers. Wijs ze op de hygiënesluis en zorg ervoor dat hier enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is. Zorg voor schone overalls, laarzen en wasgelegenheden.

Aanvoer van dieren

Aanvoer van dieren is een belangrijke bron van Salmonella infecties. De vrachtwagen moet schoon zijn voor het laden en moet ook weer gereinigd en gedesinfecteerd worden na het lossen. Het is raadzaam de geleverde dieren in een aanvoerstal op te vangen en te testen op Salmonella.

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!