Switch naar desktop website

PED-virus

Het PED-virus (Porcine Epidemische Diarree) is een virusziekte bij varkens die het slijmvlies van de dunne darm beschadigt en daardoor leidt tot overvloedige diarree en een verlies aan eetlust. Het virus leidt tot 30 tot 100% sterfte bij zuigende biggen tot een leeftijd van 14 dagen, aldus de GD. Ook bij zeugen en vleesvarkens kan het braken en diarree veroorzaken.

Oorzaak PED-virus

Het PED-virus wordt veroorzaakt door een coronavirus en is zeer besmettelijk. Het PED-virus verspreidt zich gemakkelijk via onderling diercontact, besmette mest, gebruiks- en/of transportmiddelen, mensen en ongedierte. Om die reden adviseert de GD varkenshouders en transporteurs om extra hygiënemaatregelen in acht te nemen, waarbij vooral het voorkomen van ziekte-insleep van groot belang is.

Kenmerken PED-virus

 • Diarree
 • Braken
 • Uitdroging
 • Hogere sterfte

Gevolgen PED-virus

 • Verminderde voeropname
 • Slechtere groei

Voorkomen PED-virus

Hieronder staat weergegeven welke stappen genomen moeten worden om overdracht van besmetting te voorkomen:

 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Gebruik een aparte kleur kleding en schoeisel per diergroep en reinig en desinfecteer zowel handen als schoeisel.
 • Plaats bij de ingang van iedere stal een voetontsmettingsbak met MS Kiemkill.
 • Strikte reiniging en ontsmetting van transportmiddelen met MS T&T Cleaner en MS Megades of middels een ontsmettingspoort
 • Strikte bezoekershygiëne, denk aan onder andere voetontsmetting, wegwerpoverallen en overlaarzen
 • Zorg voor een goede ongediertebestrijding. Dit is namelijk de grootste ziekteverspreider op bedrijven.
 • Meng geen dieren van een verschillende herkomst
 • Strikte hygiëne rondom het afvoeren van kadavers middels de MS Carcass Cooler
 • Werk volgens het all-in- all-out principe
 • Zorg eventueel voor een afzetketting of -lint, en een bordje Verboden Toegang zodat u geen ongewenst bezoek krijgt

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!