Switch naar desktop website

Clostridium

Clostridium

Clostridium is een waterige, gelige en soms bloederige diarree die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens en veroorzaakt diarree bij biggen. Clostridium perfringens is een grampositieve, sporevormende staafvormige bacterie. Het is een zeer hardnekkige bacterie die darmschade veroorzaakt. Een infectie kan al binnen enkele uren na de geboorte voorkomen.

Wat is Clostrium bij biggen?

Er zijn twee types Clostridium perfringens die diarree veroorzaken bij jonge biggen:

  • Type A veroorzaakt een milde slijmachtige diarree, waardoor een groeiachterstand ontstaat
  • Type C veroorzaakt bloeddiarree en gaat gepaard met een hoge uitval bij de biggen

Het ziektepercentage van Clostridium perfringens binnen een toom bedraagt gemiddeld 50%, het sterftecijfer van zieke biggen is bijna 100%.

Oorzaak Clostridium bij biggen

De Clostridium bacterie komt voor in de mest van de zeug. Biggen nemen de bacterie op via de bek, waarna deze in het maag-darmkanaal van de biggen terechtkomt. Vooral hygiëne is essentieel om de infectie te voorkomen of onder controle te krijgen.

Kenmerken Clostridium bij biggen

Gelige, waterige en soms bloederige diarree.

Gevolgen Clostridium bij biggen

  • Verhoogde uitval
  • Verminderde groei
  • Hoge behandelingskosten

Voorkomen van Clostridium bij biggen

Om problemen door Clostridium zoveel mogelijk te voorkomen, is een goede reiniging en ontsmetting van het kraamhok noodzakelijk. De Clostridium bacterie zit namelijk in de mest van de zeugen die er de vorige ronde hebben gestaan. Een probleem daarbij is dat de Clostridium-bacterie ook spore vormt. Deze spore komen in de mest terecht en kunnen lang overleven.

Reinigen en ontsmetten

Het is belangrijk om een inweekmiddel en ontsmettingsmiddel te gebruiken die de spore aanpakt. Door onderstaand hygiëneprotocol te volgen kunnen de Clostridium bacteriën aangepakt worden.

  • Goede voorbereiding: Verwijder mest en materialen die niet in de stal horen.
  • Inschuimen: Schuim de stal en toebehorende materialen in met een langhechtend inweekmiddel, zoals MS Topfoam LC ALK (toepassingsconcentratie 2% en inwerktijd maximaal 2 uur). De organische vervuiling en vetlaag aan de wanden, vloer en hokinrichting worden voorgeweekt en verwijderd.
  • Reinigen: Spuit de stal schoon met hoge druk en spoel na met lage druk en laat drogen.
  • Ontsmetten: Om de laatste bacteriën en vooral spore te doden is het belangrijk om te ontsmetten met breed werkende middelen zoals MS MS Oxydes. Spoel na met water en laat goed drogen.

Zeugen wassen

De mest op de huid van de zeugen kan ook Clostridium bacteriën en spore bevatten. Het is dan ook raadzaam de zeugen voor het opleggen in de kraamstal te wassen met MS Vaske-Dyr Forte.

Persoonlijke hygiëne

Naast goede reiniging en ontsmetting is persoonlijke hygiëne belangrijk. Via de handen, kleding en schoeisel kan de dierverzorger eenvoudig de ziekteverwekker van het ene naar het andere hok overbrengen. Ook bij het behandelen van de biggen is het raadzaam handschoenen te dragen. Het desinfecteren van de handen met een alcoholhoudend middels i niet voldoende om de bacterie te doden, aangezien de spore overblijft.

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!