Switch naar desktop website

Mortellaro

Mortellaro

Mortellaro (Digitale Dermatitis) oftewel Italiaanse stinkpoot is een hardnekkige klauwaandoening die voorkomt op vrijwel alle rundveebedrijven. Het kenmerkt zich door een wond aan de klauwhuid, meestal daar waar de huid tussen de klauwen overgaat in hoorn. De aandoening is rood en aardbeiachtig, is erg pijnlijk en stinkt. Kenmerkend zijn rechtopstaande haren rondom de ontsteking. Naast een verminderd welzijn brengt het ook grote economische schade met zich mee.

Oorzaak Mortellaro

Mortellaro wordt veroorzaakt door de bacteriën Bactereoïdes nodosus, Treponema, Fusobacterium necrophorum en anaerobe bacteriën (o.a. Spirocheten).

Besmetting Mortellaro

Risicofactoren voor het ontstaan van een Mortellaro infectie:

 • Ziekteverwekkers: aankopen van nieuwe koeien of het samenvoegen van koppels kunnen het overbrengen van ziekteverwekkers met zich meebrengen.
 • Koe: weerstandsproblemen (energietekort, metabole stoornissen) of onregelmatig of niet bekappen zorgt voor een grotere kans op mortellaro. Een goede algehele weerstand zorgt ervoor dat klauwen minder gevoelig zijn voor infecties.
 • Omgeving: vochtige omstandigheden in combinatie met slechte bodemhygiëne (mest) vormen het ideale klimaat voor bacteriën om te overleven en zich te vermenigvuldigen.
 • Eenmaal in de stal, worden andere koeien via de rundermest besmet. Mest is een goede leefomgeving voor de bacteriën.

Kenmerken Mortellaro

Mortellaro uit zich in kreupelheid. Een koe beweegt minder makkelijk, blijft vaker liggen, laat zich aan de kant zetten bij het voerhek / drinkbak. Ze laat een trippelende beweging zien (belasten afwisselend de benen) en heeft een afwijkende stand van de klauwen. De koe vertoont ook minder tochtigheidssymptomen. Vaak worden de klauwaandoeningen pas bij bekapping zichtbaar.

Gevolgen Mortellaro

 • Kreupelheid
 • Ontstoken klauw / dikke hak
 • Lagere melkproductie
 • Vermagering
 • Verminderde vruchtbaarheid
 • Vervroegde afvoer
 • Hoge behandelingskosten en mogelijk niet kunnen leveren van melk

Voorkomen van Mortellaro

Goed management is belangrijk in het voorkomen van klauwaandoeningen. Denk hierbij aan maatregelen rondom:

 • Koppelbekapping : Beter en vaker het koppel laten bekappen door een professionele klauwverzorger kan ervoor zorgen dat klauwaandoeningen in een vroeg stadium gesignaleerd worden, zodat ernstige schade voorkomen kan worden. Ook is het zinvol om koeien op het moment van droogzetten te bekappen.
 • Voeding: Stoornissen in de stofwisseling beïnvloeden de hoornkwaliteit van de klauw en kan leiden toch chronische klauwbevangenheid. MS Rumen Support is een voedingssupplement dat bijdraagt aan een normale stofwisseling.
 • Huisvesting: Een schone vloer, een goed stalklimaat, een goed / droog ligbed met MS DryCare en het voorkomen van overbezetting dragen bij aan het voorkomen van klauwaandoeningen.
 • Voetbadmanagement: Een wekelijkse toepassing van een klauwbad is belangrijk om klauwproblemen te voorkomen. Voor een goed voetbad kan gebruik gemaakt worden van MS Megades Novo, MS Formades en MS Dermades.

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!