Switch naar desktop website

Mastitis

Mastitis

Mastitis, een ander woord voor uierontsteking, is een ontsteking van het melkklierweefsel (uier) bij koeien. We onderscheiden klinische mastitis (zichtbaar) en subklinische mastitis (niet zichtbaar). Goede uiergezondheid is uitermate belangrijk voor de productie. Uiergezondheid is één van de belangrijkste redenen voor gedwongen afvoer van melkvee, met hoge kosten als gevolg.

Celgetal

Het celgetal (aantal witte bloedcellen per ml melk) is een belangrijke indicator voor de uiergezondheid. Een hoog celgetal is één van de indicatoren van Mastitis.

Over het algemeen geldt:

 • Celgetal < 100.000: gezonde uier
 • Celgetal > 100.000: verdachte uier
 • Celgetal > 250.000: verdenking uierontsteking
 • Celgetal > 400.000: korting op melkprijs

De schade door Mastitis kan oplopen tot € 275,- per koe in de eerste 3 maanden van de lactatie.

Oorzaak Mastitis

Mastitis wordt veroorzaakt door bacteriën die het uier binnendringen. Dit kunnen koegebonden bacteriën of omgevingsgebonden bacteriën zijn. Besmetting met koegebonden bacteriën vindt voornamelijk plaats tijdens het melken via niet goed gereinigde apparatuur, melkdoeken of handen en besmetting met omgevingsgebonden bacteriën vindt meestal plaats in de stal.

Kenmerken Mastitis

Alleen klinische Mastitis is zichtbaar door vlokjes in de melk. Het geïnfecteerde kwartier kan hard, warm of gezwollen aanvoelen. Subklinische Mastitis is niet zichtbaar, maar kan vastgesteld worden door celgetalbepaling, aangezien koeien een verhoogd celgetal hebben.

Gevolgen Mastitis

 • Melkproductieverlies
 • Verlaagde weerstand
 • Verlaagd welzijn
 • Verminderde eetlust, herkauwactiviteit

Voorkomen van Mastitis

Door maatregelen te treffen op het gebied van hygiëne, een goede voor- en nabehandeling van de uiers, weerstand en schoon drinkwater kan Mastitis voorkomen worden.

Ligboxhygiëne

 • Goede ligboxhygiëne met MS DryCare voorkomt vieze uiers. Door de boxen regelmatig schoon te maken en uit te krabben voor het instrooien, wordt een droog, schoon klimaat gecreëerd. Natte plekken dienen vaker ingestrooid te worden met MS Kiemkill om uiergezondheidsproblemen te voorkomen.

Melkstalhygiëne

 • Hygiëne in de melkstal is belangrijk omdat dit het laatste moment is waar bacteriën kans hebben de uiers binnen te dringen.

Enkele tips voor optimale melkstalhygiëne:

 • Draag handschoenen tijdens het melken
 • Gebruik voor elke koe schoon uierpapier of uierdoekjes zoals MS Lavettes
 • Maak een dipbeker na elke melkbeurt schoon
 • Scheer of brand de uiers, hierdoor worden ze minder snel vuil

Goede voor- en nabehandeling

 • Het voorbehandelen van spenen met MS Lavettes leidt tot meer melk en een kortere melkmachinetijd.
 • Spenen na het melken dippen met MS Cow Udder Block of MS Cow Udder Magenta kan nieuwe uierinfecties deels voorkomen.

Weerstand

 • Het basisrantsoen moet in orde zijn. Een goede mineralenhuishouding en energiebalans is belangrijk om de weerstand op peil te houden
 • MS Rumen Support bevat levende gisten, vitamines en sporenelementen en kan ingezet worden om de voeropname, vertering en vruchtbaarheid te optimaliseren. MS Rumen Support bevordert de ontwikkeling van de pens en voorkomt pensverzuring
 • MS Nutrimin Top 1 is een uitgebalanceerd mineralenmengsel voor hoogproductieve koeien. MS Nutrimin Top 1 bevat o.a. zinkchelaat, optimaliseert de melkproductie en verhoogt de vruchtbaarheid en weerstand.
 • MS KetoProtect Plus voorkomt een negatieve energiebalans, is zeer smakelijk en levert direct energie. MS KetoProtect Plus verbetert de penswerking en ontlast de lever.
 • MS Bolus Dry Cow zorgt voor aanvullende mineralen tijdens de droogstand. MS Bolus Dry Cow verbetert de vruchtbaarheid, zorgt voor een kortere tussenkalftijd en minder problemen met mastitis, baarmoederontsteking en nageboorte.

Schoon drinkwater

 • Schoon drinkwater is noodzakelijk voor optimale productieresultaten.
 • Slecht water kan leiden tot minder voeropname en tot 10 à 15% minder melk.*
 • Op 30 tot 50% van de melkveebedrijven is het water niet of minder geschikt voor koeien.*
 • Di-O-Clean zorgt voor het reinigen van drinkwaterleidingen en schoon, lekker drinkwater.
 • *Bron: GD

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!