Switch naar desktop website

Vogelgriep | Aviaire influenza

Vogel

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Hygiëneprotocol Biosecurity Vogelgriep

Hoe raakt pluimvee besmet?

 • Vanaf uw erf. Beschouw uw eigen erf ook als vuil terrein! Uw erf kan besmettelijk materiaal, bijvoorbeeld afkomstig van geïnfecteerde vogels, bevatten.
 • Via contact met (wilde)vogels. Besmette vogels verspreiden het virus onder andere via hun uitwerpselen, luchtwegen, en oogvocht.
 • Via besmet materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen.
 • Mensen die via hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus.
 • Via stofdeeltjes uit een besmette stal. (die door de lucht wordt verspreid)
 • Via besmette ratten en muizen. Deze dieren kunnen het virus verslepen en mogelijk ook vermeerderen.
 • Naar de precieze rol van ongedierte wordt op dit moment onderzoek gedaan.
 • Via besmet pluimvee dat bij aankomst al besmet was.
 • Het vogelgriepvirus kan een land binnenkomen door import van levende besmette vogels. Ook verspreiding via trekvogels vormt een risico.

Varianten van vogelgriep

Vogelgriep kent twee vormen: een milde vorm en een gevaarlijke vorm. De gevaarlijke vorm wordt ook wel vogelpest genoemd. De meeste aviaire influenzavirussen zijn van de milde variant, de Laag Pathogene Aviaire Influenza (LPAI). Dieren die geïnfecteerd zijn met deze milde variant, vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen. LPAI kan echter veranderen in de zeer besmettelijke variant Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI). Om die reden worden bedrijven ook bij een uitbraak van de milde vorm geruimd.

Wat kunt u doen om vogelgriep te voorkomen?

Vogelgriep

1. Erfbetreders

 • Zorg voor duidelijke protocollen: Waar en bij wie kan men zich melden?
 • Zorg ervoor dat bezoekers niet zomaar uw stal kunnen betreden
 • Verplicht alle bezoekers om het bezoekregister te tekenen
 • Verplicht alle stalbezoekers zich te douchen
 • Verplicht alle stalbezoekers om bedrijfskleding te dragen
 • Plaats alcholdispenser bij de ingang, zodat iedereen direct zijn handen kan ontsmetten
 • Verplicht alle stalbezoekers materiaal in een UV desinfectiekast te leggen,alvorens ze het materiaal mee in de stal mogen nemen

2. Biosecurity- het erf

 • Zorg dat uw bedrijfsterrein schoon is en regelmatig ontsmet wordt. Denk ook aan de achterzijde van de stallen
 • Reinig en ontsmet de looppaden naar de stallen dagelijks
 • Gebruik apart schoeisel en een bedrijfsoverall op het bedrijfsterrein
 • Loop enkel over de verharde paden

3. Biosecurity woonhuis

 • Maak een duidelijke scheiding tussen het bedrijfsterrein en de ruimte rondom het woonhuis
 • Je kunt zelf ook smetstof verspreiden, volg daarom zelf ook de regels op. Zorg voor een duidelijk schone en vuile weg

4. Transport

 • Verplicht chauffeur tot het dragen van overschoentjes alvorens het bedrijf te betreden
 • Verplicht alle bestuurders bedrijfskleding te dragen
 • Zorg voor desinfectie aan de poort
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt o.a. de volgende eisen aan een eenvoudige wasplaats:
 • 1) Het vervoermiddel of de vervoerseenheid past in zijn geheel op de wasplaats
 • 2) De plaats is goed verlicht
 • 3) De vloer is vloeistofdicht en heeft een goede afvoer: water mag niet in de bodem of het grondwater terechtkomen
 • 4) De wasplaats is voorzien van voldoende water, middelen en materialen om het vervoermiddel te reinigen en te ontsmetten (zoals een hogedrukspuit en ontsmettingsmiddelen)

5. Desinfectie / stalbetreding

 • Zorg voor een Voetontsmettingsbak of –mat voor het betreden van de stal
 • Plaats een ontsmettingsbak met schoon water met ontsmettingsmiddel bij het toegangshek en bij de ingang van de stallen
 • Reinig en ontsmet uw schoeisel in de ontsmettingsbak vóór het betreden van de stal.
 • Bij het verlaten van de stal wordt de staleigen kleding uitgetrokken en staleigen schoeisel verwisseld voor bedrijfsschoeisel, tevens worden de handen gewassen
 • Geen huisdieren in de stal

6. Voerlokaal

 • Enkel noodzakelijk bezoek
 • Maak een hygiënesluis (fysieke scheiding) in het voerlokaal
 • In het voerlokaal wordt een staleigen overall aangetrokken en stapt menover in staleigen schoeisel

7. Eierlokaal

 • Maak een hygiënesluis (fysieke scheiding) in het eierlokaal
 • In het eierlokaal wordt een staleigen overall aangetrokken en stapt men over in staleigen schoeisel
 • Reinig en ontsmet de eierbewaarplaats na elke eierlevering
 • Zet verpakkingsmateriaal direct binnen in de eierbewaarplaats

8. kadaverafvoer

 • Zorg voor een goed werkende en afsluitende kadaverkoeling
 • Draag altijd wegwerphandschoenen bij het afvoeren van kadavers
 • Zorg altijd voor reiniging en desinfectie van de kadavekoeling nadat de ophaaldienst geweest is.

9. Ongedierte

 • Zorg voor een effectieve ongediertebestrijding door een erkend bedrijf
 • Maak stallen vogelvrij
 • Verwijder dood aangetroffen ratten en muizen direct, was en ontsmet direct na contact uw handen
 • Verwijder uitwerpselen dusdanig dat pluimvee er niet mee in contact kan komen

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!

Officieel geregistreerde ontsmettingsmiddelen tegen Vogelgriep

MS Megades Novo en MS Kiemkill zijn officieel geregistreerde desinfectiemiddelen en ondersteunen bij de preventie en bescherming tegen het Avian Influenza Virus (vogelgriep). MS Megades Novo heeft een speciale vergunning voor veilige desinfectie van alle voertuigen. MS Megades doodt kiemen af bij een concentratie van 1%.

MS Kiemkill Tabs zijn ideaal voor de juiste dosering ontsmettingsmiddel in de ontsmettingsbak.

Uitgelichte producten

Advies van MS Schippers

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met MS Schippers. Bel daarvoor naar 0497-339787.