Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Zuiver drinkwater

Clean drinking water

Een goed rendement begint bij de basis! Het belang van drinkwaterkwaliteit wordt vaak onderschat, terwijl water het belangrijkste onderdeel is van de voeding van dieren. Dieren nemen dagelijks immers meer water op dan voer. Daarnaast nemen ze ook meer voer op wanneer het drinkwater van goede kwaliteit is. Water bepaalt dus in grote mate de gezondheid van de dieren!

Waar gaat het fout met de drinkwaterkwaliteit?

 • Er is onvoldoende water beschikbaar
 • Het water is vervuild
 • Het water is niet smakelijk

De waterleiding is het enige systeem waarmee alle dieren met elkaar in contact staan (biosecurity). Slechte waterkwaliteit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van de dieren en kost een veehouder veel geld. Daarnaast beïnvloedt de samenstelling van het water de werkzaamheid van additieven en reinigingsmiddelen. MS Schippers is gespecialiseerd in drinkwaterkwaliteit.

In vijf stappen zorgen wij voor optimaal drinkwater!

 • Drinkwatervoorziening: In de basis moet het drinkwatersysteem voldoen aan bepaalde normen; zo moet water overal in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn voor alle dieren. Een goed werkend drinkwatersysteem is daarvoor een vereiste.
 • Fysische waterkwaliteit: Schoon water is helder en heeft geen geur- of kleurafwijkingen.
 • Chemische waterkwaliteit: Afwijkingen, zoals ijzer, mangaan en hardheid hebben een negatieve invloed op de smaak van water en de vorming van biofilm.
 • Microbiële drinkwaterkwaliteit: Het kiemgetal in het water geeft de microbiologische kwaliteit aan en duidt op aanwezigheid van biofilm.
 • Nutritionele additieven: Organische zuren kunnen ingezet worden voor een betere wateropname, groei en voederconversie.

Met de drinkwaterchecklist van MS Schippers kunnen we op verschillende punten het drinkwatersysteem controleren en gericht maatregelen treffen om te zorgen voor een uitstekende drinkwaterkwaliteit voor de dieren, de basis voor een goede gezondheid.

Drinkwatervoorziening

De volgende aandachtspunten zijn van belang met betrekking tot het drinkwatersysteem:

 • Nippelopbrengst: Onvoldoende nippelopbrengst leidt tot onvoldoende wateropname, een slechtere voeropname, groei en melkgift. Een te hoge opbrengst kan leiden tot onrustig drinkgedrag, vermorsing en een mogelijke achteruitgang van de voerkwaliteit.
 • Capaciteit: De capaciteit van de waterdoorstroom, waterteller en de pomp moeten voldoen aan de behoefte van de dieren.
 • Druk: De leidingdruk van het drinkwatersysteem moet voldoende zijn voor een goede distributie van het drinkwater.
 • Leidingnetwerk: Open verbindingen, tussenopslag en doodlopende stukken hebben invloed op de kwaliteit van het water. Deze plekken zijn een broeinest voor bacteriën doordat ze leiden tot stiltstaand water en zeer lastig te reinigen zijn.
 • Doseersystemen: Het doseersysteem moet goed ingesteld en geijkt zijn en zorgen voor een goede verdeling van het product.
 • Wateropname: De dieren moeten de dagelijkse behoefte aan water gemakkelijk op kunnen nemen om voldoende te groeien. Het is dus belangrijk te controleren of er voldoende toegang is tot het drinkwater.

Drinkwaterkwaliteit

Fysische waterkwaliteit

Goed en gezond water dient altijd helder te zijn en mag geen kleur-, smaak- of geurafwijkingen (rotte eieren, ammoniak) bevatten. Zwevende en bezinkbare deeltjes zullen de kwaliteit en wateropname negatief beïnvloeden.

Chemische waterkwaliteit

De chemische maatstaven moeten binnen de norm vallen (grenswaarden veedrinkwater). Is dit niet het geval, dan kan dit de gezondheid van de dieren aantasten. Stoffen als ijzer, kalk, magnesium en mangaan beïnvloeden de smaak negatief en kunnen leiden tot verstoppingen van de leiding.

Filteren en ontharden

Door water te filteren en te ontharden worden deeltjes en schadelijke stoffen uit het water gehaald.

Dit zorgt voor een betere kwaliteit van het drinkwater:

 • Betere smakelijkheid
 • Voorkomt de groei van biofilm
 • Zorgt voor een optimale werking van additieven

Microbiologische kwaliteit – reinigen en desinfecteren

Ook de microbiologische maatstaven moeten binnen de norm vallen (grenswaarden veedrinkwater). Het kiemgetal is een indicator voor de verontreiniging van het water. Een hoog kiemgetal wijst op een hoge bacteriële besmetting. Gisten/schimmels zorgen voor een snellere slijmvorming in de leidingen, de vorming van mycotoxinen.

Het reinigen en desinfecteren zorgt voor:

 • Het verwijderen en voorkomen van een biofilm
 • Afdoding van bacteriën, virussen, gisten en schimmels
 • Voldoende wateropbrengst
 • Een betere smaak
 • Een optimale werking van additieven

Di-O- Clean

Di-O- Clean is een effectief en optimaal reinigings- en desinfectiemiddel voor gezond en veilig drinkwater en is een onderdeel van de totaalaanpak van drinkwaterhygiëne. Na het toevoegen van zuren, medicijnen, vaccins etc. blijven er residuen achter in de drinkleiding. Residuen bevorderen de groei van biofilm sterk. Daarom is het belangrijk de drinkleiding structureel te reinigen na het gebruik van additieven met Di-O-Clean. Spoel de leidingen om overtollig vuil af te voeren.

Wat levert het desinfecteren van een drinkwatersysteem op?

 • Waarborging van een goed werkende doseerinstallatie
 • Effectieve en constante schone drinkwatervoorziening
 • Van water een veilig en waardevol nutriënt maken

Nutritionele additieven

Voor een goede effectiviteit van nutritionele additieven is het van groot belang dat de drinkwatervoorziening en drinkwaterkwaliteit in orde zijn, anders komt de effectiviteit van additieven in gevaar.

Voordelen van het verrijken van drinkwater met organische zuren, zoals MS Goldfeed®:

 • Optimale wateropname door betere smaak
 • Verlaging van de bacteriedruk
 • Ondersteuning van het verteringssysteem
 • Verbetering van de weerstand
 • Efficiëntere productie
 • Minder antibioticagebruik

Het resultaat is:

 • Een hogere gezondheidsstatus
 • Betere technische en economische resultaten

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media