Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Vliegen bestrijden: begin er op tijd mee!

Vliegenoverlast is een probleem waar elke veehouder bekend mee is; ze zijn niet alleen hinderlijk voor mens en dier, maar beïnvloeden ook het bedrijfsresultaat door het overdragen van ziektes en veroorzaken van stress bij de dieren. Het is daarom zeer belangrijk de bestrijding van vliegen goed aan te pakken. MS Schippers is gespecialiseerd in het bestrijden van vliegen, stalvliegen en kruipende insecten in de veehouderij; bekijk snel ons assortiment bestrijdingsmiddelen of neem contact met ons op voor een professioneel advies!

Feitjes over vliegen

 • Vliegen planten zich vliegensvlug voort. Een volwassen vlieg kan ruim 1000 eitjes kan leggen en in vier weken kunnen een paar vliegen onder ideale omstandigheden uitgroeien tot een vliegenplaag van 1.000.000 vliegen!
 • De zichtbare, volwassen vliegen vormen slechts 15% van de totale populatie. De overige 85% bevindt zich in de mest en voerresten in de vorm van eitjes, maden en poppen. Madenbestrijding is daarom een zeer effectief middel voor het beheersen van vliegenoverlast.
 • Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller een vlieg zich ontwikkelt. Voordat de temperatuur boven de 10 graden komt moet dus al begonnen worden met de bestrijding van vliegen!

Voorkomen is beter dan genezen!

Een schone werk- en leefomgeving draagt bij aan minder vliegenoverlast. Als een vlieg al geen geschikte broedplaats heeft, kan hij zich minder goed voortplanten. Houdt daarom de omgeving zo schoon mogelijk; ruim bijvoorbeeld voerresten en mest zo veel mogelijk op.

Maden bestrijden met MS Madendood

Een zeer effectieve methode is om de maden van de vlieg preventief aan te pakken met MS Madendood. Door maden te bestrijden wordt het vliegenprobleem bij de bron aangepakt en is daardoor de meest effectieve én goedkope methode om vliegen aan te pakken. MS Madendood is niet toxisch en daarnaast eenvoudig toe te passen op de mest of in de mestput.

Voorwaarden voor een succesvolle applicatie van MS Madendood:

 • Homogene mest
 • Geen mestkorsten
 • Stal vrij van mest- en voerresten
 • Juiste dosering en applicatie

Bestrijden van de volwassen vlieg

Madenbestrijding en het bestrijden van de volwassen vlieg ondersteunen elkaar; het is daarom van belang beide tegelijk uit te voeren. Voor het succesvol bestrijden van de stalvlieg is het van belang altijd voldoende bestrijdingsmiddelen te gebruiken en deze op de juiste wijze toe te passen. De methodes die gebruikt kunnen worden zijn afhankelijk van de behoeften van de veehouder en per situatie verschillend. Neem voor een persoonlijk advies daarom contact met ons op!

Chemische bestrijding

Het bestrijden van vliegen met gif is zeer effectief en geeft direct resultaat. De meeste giftige bestrijdingsmiddelen hebben een nawerking; dit betekent dat ze ook na toepassing actief blijven en daardoor zeer geschikt zijn om vliegenoverlast onder controle te houden. Om de effectiviteit van deze producten te garanderen is het noodzakelijk dat ze goed worden toegepast, zodat ze niet alleen het gewenste resultaat opleveren maar dat ook de veiligheid van mens en dier is gegarandeerd.

Voorbeelden van deze bestrijdingsmiddelen zijn:

 • Vliegenspray
 • Insectenspray
 • Smeermiddelen
 • Pour on middelen

Biologisch bestrijding

Ook vliegen bestrijden met vliegenvallen zonder gif kan zeer effectief zijn. De manier van bestrijden is uitermate geschikt wanneer niet met chemische middelen gewerkt kan worden, bijvoorbeeld in verblijfsruimten of in de buitenlucht. Een biologische vliegenval bevat altijd lokmiddel dat vliegen in de val lokt waarna ze niet meer kunnen ontsnappen.

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de volgende oplossingen:

 • Vliegenvanger
 • Vliegenzak
 • Vliegenlamp
 • Fruitvliegjesval

Advies

Neem voor een persoonlijk en professioneel advies contact met ons op of raadpleeg één van onze protocollen voor de belangrijkste richtlijnen van een succesvolle vliegenbestrijding.

Protocol varkenshouderij

Protocol melkveehouderij

Protocol pluimveehouderij

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar +31(0)497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media