Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Hittestress

Heat stress

Wanneer de temperaturen hoog oplopen krijgen dieren in de veehouderij vaak te maken met hittestress. De dieren kunnen dan hun eigen lichaamstemperatuur niet meer onder controle houden. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van het dier waardoor de weerstand omlaag gaat en de groei vermindert. Het is daarom noodzakelijk om tijdig de juiste maatregelen te treffen om hittestress bij varkens, rundvee, pluimvee of schapen te voorkomen.

Hittestress - Varkens

Hittestress is een probleem dat ontstaat wanneer de temperatuur zo hoog oploopt dat een varken niet meer in staat is zijn eigen lichaamstemperatuur onder controle te houden. Daarnaast zijn nog andere factoren als luchtvochtigheid en stalklimaat van invloed. Door hittestress gaat de gezondheid van het varken achteruit waardoor de weerstand omlaag gaat en de groei vermindert. Het is daarom noodzakelijk goed voorbereid te zijn op hogere temperaturen zodat tijdig bijgestuurd kan worden. MS Schippers biedt de bouwstenen om de dieren te ondersteunen in deze periode van hittestress.

Algemeen advies

Een goed stalklimaat is fundamenteel om hittestress goed te kunnen managen; zorg daarom voor een goed geïsoleerde stal waarbij de ventilatie zeer belangrijk is. Koele en verse lucht zorgt ervoor dat de temperatuur in de stal gunstig blijft, eventueel kunnen hiervoor extra ventilatoren worden ingezet. Ook de beschikbaarheid van voldoende, koel drinkwater (10 tot 15 °C) is van vitaal belang. Water zorgt voor afkoeling en dient daarom onbeperkt beschikbaar te zijn voor alle dieren. Controleer daarom of er voldoende drinkplaatsen zijn en dat de nippels voldoende debiet hebben. Tenslotte kan het aanpassen van voertijden voor een positief effect zorgen: bij het verteren van voer komt veel warmte vrij, door op de koelere momenten van de dag te voeren zal de voeropname hoger zijn en blijft het voer ook langer vers waardoor kiemen zich minder snel verspreiden.

Hittestress bij zeugen

Door hogere temperaturen zal een zeug minder voer en dus voedingsstoffen tot zich nemen. Dit leidt tot conditieverlies, wat enerzijds zal leiden tot een slechtere vruchtbaarheid en anderzijds zal een zeug minder melk produceren waardoor de biggen minder snel groeien. Voldoende koel drinkwater verstrekken bij de zeug tijdens warme perioden heeft een gunstig effect op voer- en wateropname, geschatte melkproductie, lichaamstemperatuur, gemiddelde speengewicht van de biggen en de gemiddelde groei van de biggen (bron: GD Diergezondheid). Daarnaast kunnen voedingssupplementen worden toegevoegd die de zeug ondersteunen bij de vruchtbaarheid (MS Piglet Boost).

Hittestress bij biggen en vleesvarkens

Ook biggen en vleesvarkens ondervinden veel hinder en stress van warme periodes; door de hitte daalt de voeropname waardoor de varkens te weinig voedingsstoffen binnen krijgen. Dit heeft een slechtere groei tot gevolg en zal de voederconversie doen stijgen. Een lagere bezettingsgraad, voldoende koel drinkwater en het sproeien van de hokken zal ervoor zorgen dat de varkens minder last hebben van de warmte. Daarnaast kan vitamine C worden ingezet: dit is een antistress vitamine en zal de conditie van het varken positief beïnvloeden (MS C Liquid).

Hittestress bij beren

Door de warmte zal de spermakwaliteit van een beer afnemen. Niet enkel tijdens de warme periode maar ook in de weken erna zal de beer nog hinder ondervinden van de hitte waardoor de kwaliteit slechter is. Door het toevoegen van extra voedingsstoffen kan de beer ondersteunt worden in deze periode waardoor de kwaliteit van het sperma gewaarborgd blijft (MS Extase Compleet).

Ventilatoren

Met ventilatoren kan gezorgd worden voor een goede luchtcirculatie; hiermee kan de temperatuur in de stal onder controle worden gehouden waardoor de gevolgen van de warmte beperkt blijven. De plaats, grootte en hoeveelheid van de ventilatoren is van groot belang voor het resultaat; neem voor een persoonlijk advies contact met ons op!

Hittestress - Rundvee

Hittestress is een probleem dat ontstaat wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid zo hoog oplopen dat een koe niet meer in staat is zijn eigen lichaamstemperatuur onder controle te houden. De ideale temperatuur voor een melkkoe ligt tussen de -5 en 18 °C, daarboven gaat een koe minder activiteit vertonen. Om hitte af te voeren zal de koe gaan zweten en hijgen. Daarnaast wordt minder voer opgenomen en minder bewogen om de warmteproductie te verlagen. Uiteindelijk leidt dit tot het verlies van lichaamsgewicht en een lagere melkproductie.

Algemeen advies

Het juiste stalmanagement is van cruciaal belang om goed met hittestress om te kunnen gaan. Het juiste stalklimaat en de beschikbaarheid van water zijn vitale punten die de dieren ondersteunen in periodes met hoge temperaturen. MS Schippers biedt de bouwstenen om de dieren te ondersteunen in deze periode van hittestress.

Drinkwater

De beschikbaarheid van voldoende, koel drinkwater (10 tot 15 °C) is van vitaal belang. Water zorgt voor afkoeling en dient daarom onbeperkt beschikbaar te zijn voor alle dieren. Controleer daarom of er voldoende drinkplaatsen zijn en dat de nippels voldoende debiet hebben. Op stal is één sneldrinker (meer dan 20 liter per minuut) per vijftien koeien of één voorraadbak (meer dan 50 liter en meer dan 30 liter per minuut) per twintig koeien minimaal het advies. Zorg er ook voor dat de koeien tijdens of direct na het melken toegang hebben tot voldoende drinkwater.

Voermanagement

Het aanpassen van voertijden kan voor een positief effect op de koe zorgen: bij het verteren van voer komt veel warmte vrij, door op de koelere momenten van de dag te voeren zal de voeropname hoger zijn en blijft het voer ook langer vers waardoor zich minder snel broei zal vormen. Daarnaast kan ook een conserveringsmiddel gebruikt worden om broei in de voergang tegen te gaan (MS Wetfeed DF).

Ventilatoren

Met ventilatoren kan gezorgd worden voor een goede luchtcirculatie in een rundveestal; hiermee kan de temperatuur in de stal onder controle worden gehouden waardoor de gevolgen van de warmte voor de koe beperkt blijven. De plaats, grootte en hoeveelheid van de ventilatoren is van groot belang voor het resultaat; neem voor een persoonlijk advies contact met ons op!

Boxhygiëne

Kiemen ontwikkelen zich sneller bij warm weer; hierdoor is de infectiedruk in de ligboxen hoger dan normaal. Het is daarom van belang de ligboxen goed schoon en droog te houden om het risico op infectie te minimaliseren. Naast het regelmatig vervangen van het strooisel kan gebruik worden gemaakt van hygiënepoeders om de boxen droog te houden (MS DryCare).

Pensverzuring

Door hittestress eten koeien minder ruwvoer. Daarnaast rusten ze minder waardoor ze minder herkauwen; hierdoor bestaat de kans dat pensverzuring optreed. Om het risico op pensverzuring te reduceren kan een buffer gebruikt worden die de zuurgraad van de pens op peil houdt (MS Rumen Support).

Kreupelheid

Wanneer een koe bevangen is door de hitte zal zij minder gaan liggen omdat ze daardoor beter kan koelen. Hierdoor worden de klauwen extra belast waardoor het risico of klauwaandoeningen groter wordt. Door voldoende te ventileren en water beschikbaar te stellen wordt het risico op kreupelheid verminderd.

Hittestress bij Kalveren

Ook voor kalveren kunnen hogere temperaturen negatieve gevolgen hebben. Door de verminderde voeropname en een hoger energieverbruik voor het afkoelingsproces gaat de conditie achteruit en vermindert de groei. Door extra vitamine C toe te voegen wordt de weerstand en voeropname ondersteunt (MS C Liquid).

Hittestress - Pluimvee

Hittestress bij kippen ontstaat bij warme temperaturen (>25 °C) in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Doordat kippen niet kunnen zweten en enkel via hun luchtwegen warmte kwijt kunnen raken zijn ze zeer gevoelig voor hoge temperaturen. Door de warmte vermindert de voeropname; vleeskuikens groeien daardoor minder snel en hennen leggen minder eieren. Deze zijn slechter van kwaliteit. Verdere negatieve gevolgen kunnen een verlaagde weerstand zijn of zelfs een verhoogde uitval. Om deze gevolgen van hittestress bij pluimvee te voorkomen dienen de juiste maatregelen genomen te worden: MS Schippers biedt de bouwstenen om de dieren te ondersteunen in deze periode van hittestress.

Algemeen Advies

Juist stalmanagement is van cruciaal belang om goed met hittestress om te kunnen gaan. Het juiste stalklimaat en de beschikbaarheid van water zijn vitale punten die de dieren ondersteunen in periodes met hoge temperaturen. Ook kan de juiste bezetting bij opzet helpen dat alle dieren voldoende ruimte hebben.

Ventilatie

Voldoende ventilatiecapaciteit maakt het mogelijk om de temperatuur in de stal onder controle te houden waardoor de gevolgen van de hitte geminimaliseerd worden. Controleer altijd of er voldoende capaciteit beschikbaar is in verhouding tot de dieren in de stal en of alles functioneert.

Water

Schoon, koel en vers drinkwater is van cruciaal belang tijdens hittestress. Alle dieren moeten constant de beschikking hebben over voldoende water. Daarnaast is drinkwater van belang om extra voedingsstoffen te verstrekken aan de dieren die ze normaal via het voer binnen krijgen.(MS Vitaminestoot + MS Microplus Extra).

Vitamine C

Vitamine C is zeer belangrijk voor diverse stofwisselingsprocessen. Daarbij ondersteunt het de voeropname, houd het vocht vast en reduceert het stressniveau van de kippen. Hierdoor krijgen de kippen meer rust, waardoor minder warmte wordt gegenereerd en ze minder last hebben van de hitte (MS C Liquid).

Vochtbalans

Door de warmte verliezen kippen veel vocht; daarbij verliezen ze ook zouten wat vervolgens leidt tot een vochttekort. Het verstrekken van extra elektrolyten (zouten) via het drinkwater zorgt ervoor dat de vochtbalans van de kippen wordt hersteld (MS Freshmix). Hierdoor wordt uitdroging en sterfte als gevolg van de hitte voorkomen.

Vitaminen en mineralen

Minder voeropname resulteert in een verminderde opname van vitaminen en mineralen die essentieel zijn voor een goede groei of productie. Dit kan gecompenseerd worden door deze voedingsstoffen extra toe te dienen via het drinkwater. Doordat kippen meer gaan drinken krijgen ze dan toch voldoende vitaminen en mineralen binnen (MS Vitaminestoot & MS Microplus).

Voer management

Voer de vleeskuikens en leghennen bij voorkeur op de koelere momenten van de dag. Hiermee kan de voeropname vergroot worden doordat de dieren minder bevangen zijn door de hitte. Dit kan eventueel ondersteunt worden door ook het lichtschema aan te passen.

Hygiëne

Door de hogere temperaturen ontwikkelen kiemen zich sneller; hierdoor is het belangrijk om de stal zo droog mogelijk te houden. Dit kan bereikt worden door extra strooisel te gebruiken of een hygiënepoeder toe te passen dat het staloppervlak zo droog mogelijk houdt (MS DryCare).

Hittestress - Geiten

Hittestress is een probleem dat ontstaat wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid zo hoog oplopen dat een geit niet meer in staat is zijn eigen lichaamstemperatuur onder controle te houden. Vanaf temperaturen boven de 25 °C heeft een geit hinder van de hitte en zal zijn ademhaling versnellen om zo veel mogelijk warmte te verliezen. Hoe hoger de melkproductie, hoe sneller de geit last heeft van de hitte; een hogere voeropname leidt sneller tot een toename van de lichaamstemperatuur. Gevolg van deze verhoogde inwendige temperatuur is echter dat de geit minder drogestof op gaat nemen, wat kan leiden tot productieverlies en pensverzuring.

Algemeen advies

Het juiste stalmanagement is van cruciaal belang om goed met hittestress om te kunnen gaan. Het juiste stalklimaat en de beschikbaarheid van water zijn vitale punten die de dieren ondersteunen in periodes met hoge temperaturen. MS Schippers biedt de bouwstenen om de dieren te ondersteunen in deze periode van hittestress.

Drinkwater

Vers en koel drinkwater (10 tot 15 °C) moet constant in ruim voldoende mate beschikbaar zijn voor alle dieren. Water zorgt voor afkoeling en helpt tegen uitdrogingsverschijnselen. Controleer daarom of er voldoende drinkplaatsen zijn en of de nippels voldoende capaciteit hebben. Plaats wanneer nodig extra drinkbakken om in de behoefte van de dieren te voorzien.

Ventilatoren

Extra koeling door ventilatoren zorgt voor een aangenamer stalklimaat voor de geiten. Door de luchtcirculatie wordt warme lucht verplaatst en daalt de temperatuur. Eventueel kunnen ook sprinklers of vernevelaars gebruikt worden voor extra koeling. De plaats, grootte en hoeveelheid aan ventilatoren is zeer belangrijk voor het juiste effect; neem voor een persoonlijk advies contact met ons op!

Voermanagement

Op de koelere momenten van de dag voeren (‘s morgens en ‘s avonds) zal resulteren in een hogere voeropname, wat een positief effect heeft op de diergezondheid en melkproductie. Het toevoegen van extra energie aan het voer (MS KetoProtect Goat) kan hier ook nog aan bijdragen. Om broei in het voer te voorkomen kan een conserveringsmiddel in de voerwagen worden bijgemengd (MS Wetfeed DF); hierdoor blijft het voer langer vers en smakelijk.

Pensverzuring

Bij hoge temperaturen eten geiten minder ruwvoer, ademen ze sneller en herkauwen ook korter. Hierdoor neemt de kans op verzuring van de pens toe. Dit risico kan beperkt worden door de buffercapaciteit van de pens te verhogen waardoor de zuurtegraad op peil gehouden wordt. Hiervoor kan MS Rumen Support gebruikt worden.

Nog vragen?

Wij nemen graag contact met je op!

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media