Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Deel het Passion for Farming-gevoel

Aalten - Passion for Farming

Boeren zijn trots op hun bedrijf. Ze verzorgen hun dieren met zoveel mogelijk liefde, maar ze zijn ook bezig met de toekomst. Boerenbedrijven zijn gericht op de lange termijn en op de volgende generatie. Willen kinderen de boerderij nog wel overnemen? Heeft de volgende generatie wel een zelfde Passion for Farming? Wij denken van wel en willen dat, samen met de boeren, graag laten zien! Daarom hebben we drie kinderen gefotografeerd met minstens een net zo’n grote Passion for Farming als hun ouders. Wij zijn enorm trots op het resultaat!

Ons doel? Om Luuk, Wes en Pieter op zo veel mogelijk stallen door het land te hangen, zodat iedereen ziet hoeveel vertrouwen we hebben in de toekomst van de veehouderij.

Geïnteresseerd in één van deze borden?

Herveld - Passion for Farming

Beschikt u over een stal die grenst aan een drukke doorgaande weg zonder dat het zicht wordt belemmerd? Is uw stal groot genoeg voor het bevestigen van een zeil van 6x3 meter? Dan komt uw stal wellicht in aanmerking voor een Passion for Farming zeil. Als vergoeding ontvangt u 5 jaar lang, ieder jaar, €1.000 aan Schippers producten. Aanmelden kan via het formulier op deze pagina. Vul het formulier in en we nemen contact met u op.

Algemene voorwaarden Passion for Farming campagne

Artikel 1

De klant verleent hierbij aan Schippers het recht om op zijn grondgebied, bijvoorbeeld op een stal, reclame-uitingen aan te brengen, op basis van de volgende voorwaarden.

Artikel 2

Voor het verlenen van het in artikel 1 opgenomen recht verkrijgt de klant een tegoed van € 1.000,- per jaar, dat hij vrij kan besteden aan goederen van Schippers.

Artikel 3

De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 60 maanden. Na afloop van voornoemd tijdvak van 60 maanden heeft Schippers de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een duur van 60 maanden. Elke partij heeft het recht deze overeenkomst op te zeggen aan het einde van ieder tijdvak van 60 maanden, mits een opzegtermijn van 1 maand in acht wordt genomen.

Artikel 4

Schippers draagt zorg voor de montage van de Passion-for-Farming-borden. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Artikel 5

De beschikbare oppervlakte voor het aanbrengen van de reclame-uitingen bedraagt minimaal 50m². Schippers bepaalt of de beschikbare oppervlakte geschikt is voor de aan te brengen reclame-uitingen. Daarnaast bepaalt Schippers welke reclame-uitingen worden aangebracht.

Artikel 6

De aangebrachte reclame-uitingen moeten voldoende zichtbaar zijn vanaf een doorgaande weg. Schippers bepaalt wanneer een locatie als ‘voldoende zichtbaar’ kan worden beschouwd.

E-mail onze klantenservice

Vul onderstaand formulier in en selecteer het onderwerp waarover je contact op wilt nemen. Zo kunnen we je beter en sneller van dienst zijn. We zijn uiteraard ook op verschillende andere manieren bereikbaar

Kies een onderwerp Kies een onderwerp

* Verplicht veld

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media