Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Over ons

About MS Schippers

Al 50 jaar hebben we een enorme “Passion for Farming”. Met de slogan Passion for farming maakt de familie Schippers duidelijk waarvoor het bedrijf staat. We dienen de veehouder en daar gaan we ver in. Continu ontwikkelen we producten en diensten waarmee de boer “beter kan boeren”. Het resultaat is dat Schippers zich met 350 medewerkers, 15.000 producten en 12 kantoren steeds sterker positioneert in een internationale markt. De groei van de afgelopen jaren heeft ons doen realiseren dat de mogelijkheden ongekend zijn. We zijn ambitieuzer dan ooit en stellen alles in het werk om onze boeren nóg beter te laten boeren.

Slagvaardig

Het huidige succes van Schippers is te verklaren door haar innovatieve en flexibele werkhouding en het voortdurend bezig zijn met het verbeteren en ontwikkelen van benodigdheden voor de dagelijkse praktijk. De organisatie is jong en dynamisch met een gemiddelde werknemersleeftijd van 35 jaar. Schippers onderging een hele evolutie, zowel in producten als in werk- en denkwijze. De 'manager' van nu is niet meer de 'boer' van toen. Schippers heeft zich volledig aan weten te passen aan de alsmaar toenemende kennisbehoefte van de veehouder. Door innovatie en flexibiliteit heeft Schippers altijd voorop gelopen in de sector, dit maakt het bedrijf slagvaardig. Interne, korte communicatielijnen en een platte organisatiestructuur maken deel uit van de kracht van Schippers. Er wordt momenteel veel in kennis geïnvesteerd. Dit door het werven en aannemen van hoogopgeleide mensen met een veehouderij opleiding/achtergrond. Mensen in het veld, de adviseurs, maar ook de binnendienst worden frequent bijgeschoold in diverse belangrijke onderwerpen met als hoofddoel de klant nog beter te bedienen.

About MS Schippers

Schippers in het buitenland

Sinds 1996 is Schippers ook actief buiten Nederland en België. Een vergrote afzetmarkt levert immers direct kostprijsverlaging, daarmee blijft Schippers ook prijstechnisch een zeer sterke speler. Middels eigen dochterondernemingen en de Export afdeling staat Schippers haar buitenlandse klanten te woord. Binnen de landen Nederland, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Engeland, Canada, Brazilie en Denemarken werkt Schippers met eigen verkoopkantoren. Daarbuiten is de Exportafdeling het aanspreekpunt voor haar agenten, verkopers en joint ventures.

About MS Schippers

Productkennis

Schippers heeft een breed en diep assortiment aan producten. De buitendienst staat de veehouder dagelijks te woord en wordt daarbij ondersteund door verschillende productspecialisten. Ook onderling vindt er veel informatie-uitwisseling plaats, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast zorgen diverse samenwerkingsverbanden met instituten en universiteiten voor het behouden van de huidige kennisvoorsprong. Kwaliteitssystemen als GMP, ISO, QS en andere erkenningen zijn een waarborg voor de klant dat gelijk staat aan een goede en uniforme kwaliteit. Traceerbaarheid is daarbij cruciaal. Dit leidt allemaal ertoe dat Schippers meer dan alleen een handelsorganisatie is, ze gebruikt ook actief deze kennisvoorsprong om veehouders bij te staan en te adviseren bij (acute) problemen die zich op het boerenbedrijf voordoen.

Toekomstplannen

Schippers richt haar pijlen op Europa en heeft als doel om binnen enkele jaren Europees marktleider te zijn. Het doel is om elke Europese veehouder de gelegenheid te bieden om direct zaken te doen met Schippers. Hierin blijft onze visie “Zonder Antibiotica” centraal staan. Kortom we hebben nog niet het laatste gehoord van de firma MS Schippers. En daarmee verheugen we ons erop om ook in de toekomst uw partner te kunnen zijn voor uw dagelijkse dierbenodigdheden!

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media