Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Research and Development

HyCare MS Schippers

In onze visie draagt een totaalaanpak van het preventieve diergezondheidsmanagement, zoals HyCare, bij aan het (verder) verlagen van antibioticaresistentie en het beheersen van zoönosen. Dit is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van onze dieren, maar ook voor de volksgezondheid en vormt de basis van een gezonde dierlijke productieketen.

Daarnaast streven we met HyCare naar een beter leven voor de dieren (welzijn) en meerwaarde voor de veehouder (economie + werkplezier). We zijn continu bezig met het ontwikkelen, optimaliseren en onderbouwen van onze integrale HyCare concepten in nauwe samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen, ketenpartners en uiteraard klanten. Hieronder een tweetal voorbeelden.

HEVentie

Het doel van dit project is om een effectieve aanpak te ontwikkelen voor het voorkomen en beheersen van hepatitis E op boerderijniveau, waardoor het aantal varkens dat met hepatitis E aan de slachterij worden geleverd verder afneemt. Hepatitis E is een zoönose en stricte externe en interne biosecurity maatregelen (zoals binnen HyCare) kunnen mogelijk bijdragen om de prevalentie te verlagen. Dit 4-jarige project wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere kennisinstellingen (Wageningen University, Utrecht University, HAS University of Applied Sciences) en diverse private partners. Het project is onderdeel van ‘One Health for Food (1H4F)’ binnen het strategische onderzoeksprogramma van TKI Agri&Food.

 

 

1 Health 4 FoodTopsector Agri & Food

 

 

HyCare 2.0

Doel van dit project is om de gezondheid van varkens verder te verbeteren door de leefomgeving te optimaliseren, met een focus op de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het drinkwater. Door praktijkrijpe RFID technologieën toe te passen kunnen bovendien gegevens m.b.t. diergezondheid (incl. antibioticagebruik) en leefomgeving worden geregistreerd, waardoor elk varken een individueel ‘paspoort’ krijgt. Emissies van ammoniak en geur worden verlaagd door het toepassen van een combinatie van technieken. In dit POP3-project, ondersteund door ELFPO en de provincie Noord-Brabant, werkt MS Schippers samen met verschillende partners, zoals including KMWE, Seratech, Jacco Hoekstra Consultancy, GD Animal Health and HAS University of Applied Sciences.

 

 

Logo EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

Provincie NB

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media