Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Hy-Care resultaten

Wil je meer informatie over de HyCare methode?

Neem contact met ons op voor meer informatie en eventueel een rondleiding

HyCare-methode
 • Verbeterde diergezondheid
 • Reductie in antibioticagebruik
 • Hoger rendement
 • Toe te passen in bestaande stallen
 • All-in-abonnement
 • Accreditatie

HyCare methode

De HyCare-methode kan in bestaande reguliere varkensstallen worden toegepast, en is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers: poriënvrije vloeren en wanden, optimale reiniging en desinfectie, preventieve ongediertebestrijding, schoon en kiemarm drinkwater en de juiste werkmethode.

HyCare bedrijven worden hierin begeleid en ondersteund door HyCare-coaches. Door middel van periodieke bezoeken en online ondersteuning en monitoring dragen we er samen zorg voor dat de dieren steeds hygiënisch zijn gehuisvest, waardoor preventief infecties worden voorkomen. Via het HyCare keurmerk (in oprichting) wordt dit aantoonbaar geborgd door een onafhankelijke organisatie.

Poriëndichte oppervlakten

 • Mesa HyCo
 • Wanneer micro-organismen (in vuil, urine, mest) zich in moeilijk bereikbare plaatsen in het hok ophouden, kan geen afdoende reiniging en desinfectie worden gerealiseerd.

  De in naden en poriën achtergebleven ziekteverwekkers infecteren telkens bij de volgende oplegronde weer gezonde dieren, door direct contact of via de urine en mest in het hok. Een naden- en poriënvrije leefomgeving is dan ook essentieel.

  Cementgebonden oppervlakken (beton, kalkzandstenen etc) hebben een open structuur en zijn daarmee per definitie ongeschikt om dieren op een hygiënische wijze te huisvesten.

  Door deze oppervlakken op dierniveau van een ondoordringbare hygiëne-coating te voorzien kan toch een goede hygiëne worden gewaarborgd.

  Kiemvrije leefomgeving

  Nadat varkens worden afgeleverd blijft de stal vies achter met ziektekiemen van de vorige koppel. De stal kan weer kiemarm worden gemaakt door goed te reinigen en te desinfecteren (indien naad- en poriënvrij).

  Doordat HyCare de juiste middelen, apparatuur en werkwijzen combineert wordt een uiterst efficiënte reiniging en desinfectie gerealiseerd.

  Ongediertevrije stallen

 • APC
 • Ratten, muizen en vliegen kunnen voor grote overlast zorgen op het bedrijf. Ze komen veelvuldig in aanraking met mest, bevuilen het voer met o.a. hun uitwerpselen, verspreiden allerlei ziektes die schadelijk zijn voor mens en dier (Salmonella, Campylobacter, enz.) en veroorzaken stress bij de dieren.

  Een adequate aanpak van al dit ongedierte is daarom een essentieel onderdeel van de HyCare-methode. Het zorgt er voor dat dieren optimaal kunnen presteren in een comfortabele leefomgeving. Bovendien zorgt dit ook voor een fijnere woon- en werkomgeving voor de varkenshouder.

  Schoon drinkwater

 • Summit Water Systems
 • Het belang van drinkwaterkwaliteit wordt vaak onderschat, terwijl water het belangrijkste nutriënt is voor dieren. Water is noodzakelijk voor vitale levensfuncties zoals groei, lichaamstemperatuur en het transport van voeding- en afvalstoffen in het lichaam.

  Door o.a. biofilm in het leidingsysteem kunnen ziekteverwekkers (E. coli, Salmonella, Clostridium, Streptococcen, Stafylococcen, Campylobacter, etc) gedijen en zich over het gehele bedrijf verspreiden. Vaste pijler van HyCare is een beproefde methodiek die ervoor zorgt dat het water altijd schoon, kiemarm en smakelijk is, zodat de dieren gezond blijven en optimaal kunnen presteren.

  Optimale verzorging

  Een juiste en consequente werkmethode is een vitaal onderdeel van de integrale HyCare-methode. Het is een belangrijke barrière om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich verplaatsen over het bedrijf en daardoor dieren in andere hokken, afdelingen en stallen infecteren.

  Een goede werkmethode gaat verder dan de hygiënesluis, de looplijnen en de aan- en afvoer van dieren. De vanuit de praktijk ontwikkelde HyCare werkwijze is inpasbaar binnen de bedrijfsvoering. Door begeleiding wordt de HyCare werkwijze al snel dagelijkse routine.

  Direct advies

  Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

  Volg ons op social media