Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

HyCare
HyCare

HyCare is een beproefde methode in de varkenshouderij waarmee we prachtige resultaten halen. Het belangrijkste thema bij de HyCare-methode is hygiëne. In een gezonde leefomgeving hebben de dieren minder last van ziektes, minder stress en hebben zij een verbeterde weerstand. Daarnaast leidt de HyCare-methode tot een flinke daling van (preventief) antibioticagebruik.

HyCare-methode

HyCare is een inmiddels beproefde methode waarmee we gezondheid en dierenwelzijn voorop stellen. Dit zorgt voor een sterke verbetering van het rendement. Door ervoor te zorgen dat de varkens continu in een kiemarme leefomgeving verblijven, kan continu een hoog niveau van diergezondheid en technische resultaten worden gerealiseerd.

Biggenopfok

De doordachte HyCare-methode voor gespeende biggen zorgt voor een ongeëvenaarde gezondheid bij deze kwetsbare diercategorie. Dit resulteert in gezondere, vitalere biggen en dat met veel minder antibioticagebruik. De dieren ontwikkelen zich beter en uniformer, zodat sterke koppels afgeleverd worden. De HyCare-methode voor de biggenopfok vormt een sterke basis voor het dier.

Vleesvarkens

De HyCare-methode voor vleesvarkens zorgt ervoor dat de varkens maandenlang in een gezonde leefomgeving op het vleesvarkensbedrijf kunnen verblijven. Dat levert niet alleen een lagere infectiedruk op, maar ook een hoger rendement. Antibioticareductie, betere technische resultaten en lagere voerkosten dragen hier allemaal aan bij.

Research and Development

In onze visie draagt een totaalaanpak van het preventieve diergezondheidsmanagement, zoals HyCare, bij aan het (verder) verlagen van antibioticaresistentie en het beheersen van zoönosen. Dit is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van onze dieren, maar ook voor de volksgezondheid en vormt de basis van een gezonde dierlijke productieketen.

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar 0497-339787 of stuur een mail naar klantenservice.nl@schippers.eu

Volg ons op social media